Search results for "Aleksey Zavgorodniy"
The Stolen Princess (2018)

The Stolen Princess (2018)

The Stolen Princess (2018)
IMDb: 6.4
85 min

The Stolen Princess is a animated fantasy film. Directed by Oleg Malamuzh and written by Yaroslav Voytseshek. The film stars Nadezhda Dorofeeva, Aleksey Zavgorodniy and Yevhen Malukha.

Country: 
Genre: Comedy, Fantasy